Závesný panelový systém Kandela® B27

Závesný systém Kandela® B27 spĺňa funkciu vizuálneho predelenia priestoru, zároveň však funguje ako akustický prvok, ktorý vďaka špeciálnej úprave zamedzuje šíreniu zvuku. Ako elegantný a dizajnový systém pomáha vizuálne usporiadať napríklad kancelárske priestory. Od zdroja zvuku sa za týmto zvukovým usmerňovačom vytvára akustický tieň, ktorý môže znížiť akustické zaťaženie najmä vo väčších miestnostiach.

Ak sa absorpčné usmerňovacie prvky potiahnuté tkaninou kombinujú s našimi voštinovými prvkami Kandela® B27, akustická funkcia zostane zachovaná a zároveň ostáva aj priestor pre čiastočnú priehľadnosť. Výsledkom sú farebne prispôsobiteľné, akusticky efektívne usmerňovacie systémy s priehľadnými oblasťami. V ponuke sú zahrnuté drôtené závesy a konektory pre voštinové prvky, čiže je možné dodať kompletný systém pripravený na montáž.

VLASTNOSTI

Priesvitný a akusticky efektívny panel

Ľahký a stabilný

Dostupný v mnohých formátoch

Trieda požiarnej ochrany B1 podľa DIN 4102

APLIKÁCIE

Veľkopriestorové kancelárie, open space priestory

Call-centrá

Školy

Pracoviská s 2 a viac stolmi